Högre seminarium: Milena Zart

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Milena Zart, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Halvtidsseminarium

Mittseminarium. Granskare: docent Magnus Ängsal, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.

I avhandlingen, som går under den preliminära titeln ”Diskurser i den svenska klimatdebatten 1993–2024”, studerar jag den språkliga konstruktionen av diskurser om klimatförändring och -åtgärder i massmediala material från 1990-talet till 2020-talet.

Genom nedslag i debatten som förs i Aftonbladet och Dagens Nyheter under fyra valår undersöks inte bara de tematiska förändringarna i debatten, utan jag analyserar även hur diskurser om klimatet är uppbyggda genom att med lingvistiska medel granska hur klimatåtgärder legitimeras, hur affekt uttrycks i legitimeringar av praktikerna och i beskrivningar av klimatförändringar samt hur ansvar för både klimatförändringar och åtgärder mot dem skrivs fram.

Därutöver ska diskussioner om ämnet i sociala medier studeras och jag planerar också en casestudie om hur metaforer används när man beskriver klimatåtgärder och vad det kan säga om föreställningar, attityder och värderingar.

Avhandlingens fokus ligger alltså på kunskapskonstruktionen om klimatförändring och klimatåtgärder och hur olika språkliga medel används i kunskapsanspråken om detta. Dessutom undersöks debatten ur ett diakront perspektiv, dvs. jag studerar hur kunskapandet om ämnet och de språkliga resurser som används i detta förändras med tiden och på vilket sätt.

Den som önskar läsa texten inför seminariet ombeds kontakta Milena (Milena.Zart@nordiska.uu.se).

Alla intresserade varmt välkomna!