Högre seminarium: Anna Jon-And

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Anna Jon-And, SU
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Modellering av språklig överföring och förändring påverkad av språkkontakt