Högre seminarium: Louise Faymonville

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Louise Faymonville, Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Vad hände med det höviska? Bruket av höviskt kodade lexikala och litterära drag i fornsvensk profan litteratur