Högre seminarium: Johan Hedberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 7-0042
  • Föreläsare: Johan Hedberg, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Ulla Börestam
  • Seminarium

Slutseminarium.

Granskare: docent Katharina Leibring, Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.