Högre seminarium: Nathan Young

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Nathan Young, Universitetet i Oslo
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Memet Aktürk Drake
  • Seminarium

Autophon.se – En användarvänlig AI-baserad plattform för fonetisk annotering av nordiska språk.