Högre seminarium: Charlotte Engblom och Annika Hillbom

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Charlotte Engblom, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Annika Hillbom, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Campus Gotland.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna Lindström
  • Seminarium

Läs- och skrivdiskurser inom kriminalvårdens grundläggande vuxenutbildning.