TID-kollokviet: Fredrik Olsson, Linköpings universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarksrummet)
  • Föreläsare: Fredrik Olsson, Linköpings universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Titel meddelas senare

Fredrik Olsson presenterar något från sitt pågående avhandlingsarbete som har fokus på kunskaper om språk i gymnasieskolans svenskämne.

Mer information kommer