Högre seminarium: Carin Leibring Svedjedal

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2044
  • Föreläsare: Carin Leibring Svedjedal, doktorand, Institutionen för nordiska språk
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Carin Leibring Svedjedal
  • Seminarium

Slutseminarium. Titel meddelas senare.

Opponent. Docent Gustav Westberg, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.