TID-kollokviet: Claes Ohlsson, Linnéuniversitetet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Widmarkrummet (16-2041)
  • Föreläsare: Claes Ohlsson, Linnéuniversitetet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Hanna Sofia Rehnberg
  • Seminarium

Marknadens språk - att kombinera begreppshistoria och diskursanalys med korpusmetoder

Utgångspunkt för min presentation är det pågående flervetenskapliga projektet Marknadens språk. Studier i talet om marknader från medeltid till nutid där jag som språkvetare arbetar tillsammans med ekonom- och idéhistoriker samt med datalingvister. Vi undersöker begreppet marknad över tid genom dess användning och sammanhang med hjälp av stora textmängder och olika korpusverktyg. Förutom att presentera projektet vill jag också använda det som ett fallexempel för att diskutera metodologiska och teoretiska frågor som har med förhållandet mellan diskursanalyser i vid bemärkelse och korpuslingvistik att göra samt vilka konsekvenser denna samrelation kan få i ett projekt. Jag kommer dessutom att tala om projektdesign, materialurval och analysmetoder samt presentera en del resultat.