Högre seminarium: Vincent Björkquist

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2043
  • Föreläsare: Vincent Björkquist, doktorand, Institutionen för nordiska språk
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Mittseminarium: Titel meddelas senare