TID-kollokviet: Karin Helgesson (Göteborgs universitet) och Andreas Nord (Uppsala universitet)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Widmarkrummet)
  • Föreläsare: Karin Helgesson (Göteborgs universitet) och Andreas Nord (Uppsala universitet)
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Yrkesskrivande i kommunal förvaltning