Namnforum: Anton Larsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Widmarkrummet, 16-2041
  • Föreläsare: Anton Larsson, fil. dr i arkeologi vid Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Sonja Entzenberg
  • Seminarium

När marken rör sig – tankar om västsvenska jordskred och ortnamn.

Postseminarium