Runråd 125: Maja Bäckvall

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Widmarkrummet, 16-2041 samt på Zoom
  • Föreläsare: Maja Bäckvall
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Ett runologiskt triangeldrama: U 293, U 294 och U Fv1972;172

De här tre runstenarna i Upplands Väsby hör definitivt ihop: de står nära varandra, är resta av medlemmar ur samma familj, och två av dem verkar dessutom vara gjorda av samma ristare. Ändå är det svårt att få klarhet i exakt hur de hör ihop. Familjeförhållandena visar på en sak, ristarattribueringarna på en annan, texten kanske på en tredje. Här kommer jag presentera olika sätt att tolka till synes motstridig information och föreslå en (möjligen spekulativ) lösning.