ASLA-symposiet 2016

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 21–22 april 2016 av Institutionen för nordiska språk i Uppsala.

Manusanvisningar för bidrag till konferensvolymen.

Temat är Språk och norm, och inbjudna plenartalare är Don Kulick, Chicago och Uppsala, och Synnøve Matre, Trondheim. Konferensen innehåller också fem workshoppar som tar upp olika aspekter av konferenstemat.

Därtill arrangeras en panel med titeln Nyanländas språk och erfarenheter – hur tar vi dem tillvara? 

Mer information om detta finns under program och workshoppar.

Här finner du också information om de särskilda programpunkter som föranleds av ASLA:s 50-årsjubileum.

Vi tackar följande bidragsgivare: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Letterstedtska föreningen samt Institutionen för nordiska språk!

Organisationskommitté: Sara Bendegard, Maria Eklund Heinonen, Anna-Malin Karlsson, Björn Melander, Ulla Melander Marttala och Maria Westman. Konferensassistent: Anna Heuman.

E-post E-post: asla2016@nordiska.uu.se

Facebook Konferensen på Facebook: https://www.facebook.com/asla2016