Speed date med den poetiska Eddan

Populärvetenskapligt symposium med kortkorta föredrag den 11 december 2018.

Speed date med den poetiska Eddan

På eftermiddagen den 11 december arrangerar Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk ett populärvetenskapligt symposium med titeln ”Speed date med poetiska Eddan”.

Tid: 11 december 2018 kl. 16.30
Plats: Humanistiska teatern på Engelska parken, Uppsala universitet

Ett tiotal forskare presenterar sin forskning om den poetiska Eddan i korta föredrag om 5-10 minuter. Ämnena som presenteras sträcker sig från eddadikter och runstenar till jämförelser med keltiska sagor och Tolkiens författarskap.

Symposiet arrangeras av Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk med ekonomiskt stöd från Gun Widmarks fond vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla!

Program

16.30 Agneta Ney hälsar välkomna
16.35 Simon Karlin Björk och Tommy Kuusela berättar kort om den poetiska Eddan och om dagens program
16.45 Maja Bäckvall – Eddiska dikter i olika handskrifter. Om variationer och läsning
16.55 Simon Karlin Björk – Eddadiktningen och ett suffix
17.05 Agneta Ney – Vem vet mest? Om klokhet och kunskap i Eddan
17.15 Anders Hultgård – Vafþrúðnismál
17.25 Phil Beier – Eddadiktningen i jämförelse med keltiska sagor
17.35 Bensträckare
17.50 Marco Bianchi – »Runomästaren har berett oss ännu en sensation». Upptäckten av Altunastenen år 1918
18.00 Henrik Williams – Vart tog Röskva vägen? Hymiskviða och Tors färd till Utgårda-Loke
18.10 Magnus Källström – Åsmund Kåresson och Valans spådom
18.20 Veturliði Óskarsson – Hávamál: En fornvästnordisk visdomsdikt
18.30 Jessica Holmlund – Korpar i konsten
18.40 Tommy Kuusela – Tolkien och den poetiska Eddan. Mer än Dvergatal
18.50 Avslutning och slutord
19.00 Postseminarium

Efter föreläsningarna blir det postseminarium. Anmälan till detta sker senast 4 december på https://goo.gl/forms/ktaxeFPZaFwwlaL52. (Observera att anmälan endast gäller postseminariet. För själva symposiet krävs ingen anmälan.)