Forum för Textforskning (FoT) 14

Välkommen till den fjortonde konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 14) som arrangeras på Uppsala universitet den 10–11 juni 2019.

Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien.

Men som tidigare är konferensen öppen för föredrag och workshoppar inom textforskning i fältets hela bredd: diskursanalys, retorik, skrivforskning, läsforskning, språkteknologi, literacy- och skriftbruksforskning, översättningsforskning, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, myndighets- och marknadskommunikation – och mycket mer.

Program för FoT 14

Abstractsamling

Studiebesök på Carolina Rediviva

På måndagen erbjuder vi möjligheten att göra i ett exklusivt besök i specialläsesalen på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva under ledning av Bo Andersson, professor i tyska vid Uppsala universitet:”En historisk resa med böcker på Carolina Rediviva” – bokens historia mellan 800 och 1700 med exempel ur Carolinas samlingar.

Eftersom antalet platser är begränsat krävs föranmälan till Carin Östman (carin.ostman@nordiska.uu.se)

Tiden är 16.30–17.45

Praktisk information

Platsen är campus Blåsenhus i Uppsala – se vägbeskrivning.

Konferensen inleds den 10 juni kl. 10.30 (fika och registrering från 10.00).

Konferensen avslutas den 11 juni kl. 15.15 (fika och eftermingel fram till 15.45).

För deltagande i konferensen tas en avgift om 500 SEK ut. Denna avgift är avsedd att täcka (delar av) kostnaden för måltider (inklusive middag på måndagen). Alla måltider är således inkluderade i avgiften. Samma avgift gäller även om man endast deltar en av dagarna.

Organisationskommitté

  • Agnieszka Backman, Karin Hagren Idevall, Yvonne Hallesson, Erik Falk, Björn Melander, Andreas Nord, Sofia Orrbén, Linda Pfister, Anna Sahlée och Carin Östman från Institutionen för nordiska språk
     
  • Maria Svensson från Institutionen för moderna språk
     
  • Maria Westman från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier