Grammatik i Norden (GRAMINO) 4

Konferensen GRAMINO 4 äger rum på Sigtunastiftelsen i Sigtuna den 3–4 juni 2024.

Syftet med konferensen är att samla forskare som undersöker grammatiska förhållanden i nordiska språk (danska, färöiska, isländska, norska, svenska, samt relevanta dialekter). Föredrag rörande alla typer av grammatisk forskning är välkomna.

Det kan handla om:

  • formell eller funktionell grammatik
  • synkron eller diakron grammatik
  • grammatik i talspråk eller skriftspråk
  • dialekternas eller standardspråkets grammatik
  • första- eller andraspråksinlärning
  • syntax, morfologi, fonologi, semantik eller pragmatik.

Föredrag kan hållas på danska, norska, svenska eller engelska.

Inbjudna talare på temat Grammatikens gränssnitt:

  • Kasper Boye, Köpenhamns universitet
  • Sara Myrberg, Lunds universitet
  • Ida Toivonen, Carleton University

Abstracts

Vi inbjuder alla intresserade att skicka in abstract för sektionsföredrag (max 400 ord, exklusive referenser). Abstracts sänds i PDF-format till konferens.nordiska@uu.se senast den 15 januari 2024.

Besked om antagning lämnas senast den 1 mars. Insända bidrag kommer att granskas av programkommittén.

Arrangörer:

GRAMINO 4 arrangeras av Grammatikkollokviet, ett samarbetsforum mellan Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Vi tackar Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Gun Widmarks fond) och Kungl. Vitterhetsakademien för ekonomiskt stöd.

I Sigtuna, 3–4 juni 2024 :

Konferensen äger rum i Sigtuna, mellan Uppsala och Stockholm. Från Stockholm eller Uppsala är restiden med allmänna kommunikationer cirka en timme. Från Arlanda flygplats går direktbussar till Sigtuna. Restiden är cirka 30 minuter.

Konferensen börjar vid lunch på måndagen den 3 juni och avslutas på seneftermiddagen på tisdagen den 4 juni.

Boka boende och middag

Senast uppdaterad: 2024-01-31