LCT Nordic 4 (4b) – digital workshop 4 december 2020

Nätverket LCT Nordics fjärde workshop var planerad att hållas i Köpenhamn våren 2020, men fick ställas in p.g.a. pandemin. I stället genomförs fredagen den 4 december en endags workshop i digital form, avsedd att ge forskare intresserade av LCT (Legitimation Code Theory) chans att lägga fram material, arbete och resultat för diskussion.

Vi är särskilt glada över att kunna inleda workshoppen med en spännande plenarföreläsning av PhD Erika Matruglio, University of Woolongong, under titeln ”I’ve got the power: how LCT will change your life”.

Deltagande i workshoppen är kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

Inom workshoppen finns utrymme för att presentera både work-in-progress och färdiga resultat. Vi räknar preliminärt med ca 45 minuter per presentation. Erika har möjlighet att delta i några av presentationerna, som i så fall behöver vara på engelska.

Erika Matruglio plenarföreläser på LCT Nordic 4

Praktiskt

För att anmäla intresse för att göra en presentation där du lägger fram data, presenterar work-in-progress eller resultat för diskussion, anmäl dig via e-post till andreas.nord@nordiska.uu.se senast 15 november. Anmälan ska innehålla rubrik och några sammanfattande meningar om vad presentationen berör.

För att delta i hela eller delar av workshoppen krävs anmälan/registrering senast den 3 december till andreas.nord@nordiska.uu.se. Zoom-rummen där workshoppen sker kommer att vara lösenordsskyddade och du får lösenordet i samband med registrering.

Observera att era personuppgifter hanteras i samband med anmälan.

Program

Preliminärt program:

  • 9.00–9.15 Zoom-rummet öppnar, teknikprov
  • 9.15–9.30 Välkomnande och praktikaliteter
  • 9.30–11.00 Plenarföreläsning av PhD Erika Matruglio, University of Woolongong
  • 11.00–11.15 Paus
  • 11.15–12.00 Presentationer
  • 12.00–13.00 Lunchpaus
  • 13.00–13.45 Presentationer
  • 14.00–14.45 Presentationer
  • 15.00–15.30 Avslutning
Arrangörer