Workshop om texttaggning i Menota

Den 25 augusti genomför projektet Digitala Birgitta, Medieval Nordic Text Archive (Menota) och Gustav Adolfs Akademien en kostnadsfri endagskurs om digital utgivning av historiska texter. Kursen äger rum i Uppsala och leds av experter från Danmark, Island, Norge och Sverige. Alla studenter och forskare med ett intresse för medeltida texter är varmt välkomna. Hör gärna av dig till Marco Bianchi om du är intresserad av att delta i kursen så att vi kan förse dig med närmare information längre fram.

Fokus för workshopen kommer att ligga på Birgittaprojektets digitala sida, närmare bestämt hur texterna kan kodas elektroniskt och därmed göras tillgängliga i elektroniska arkiv som Menota. Elektronisk publicering är önskvärd inte bara för att göra texterna tillgänliga digitalt utan också med tanke på vidare språklig annotation. 

Mötet kommer att hållas i form av en praktiskt orienterad kurs om hur man på enklast möjliga sätt kan koda redan utgivna och kommande texter i digitalt format. Målgruppen för kursen är deltagare i Birgittaprojektet och andra intresserade medeltidsforskare, speciellt i Sverige. Textmaterialet som diskuteras är primärt fornsvenskt.

Tid: 25 augusti 2016, 11.00 (prick!) – senast 18.00

Ansvariga för kursen: Alex Speed Kjeldsen och Beeke Stegmann, Köpenhamns universitet

Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, von Kraemers allé 19 våning 2

Anmälan: Anmälan krävs inte. Men om du vill delta i vår gemensamma lunch (på egen bekostnad) får du gärna meddela det Marco Bianchi så att vi kan boka ett tillräckligt stort bord.

OBS: Ta med egen dator! Seminarielokalen har WiFi med uppkoppling via Eduroam.

Förberedelse

Som deltagare får du gärna göra följande inför kursen:

Program

11.00-11.05 Velkommen
11.05-11.55 Kort præsentation af Menota og menotisk XML (Odd Einar Haugen)
11.55-12.10 Kort præsentation af Birgitta-projektet (Roger Andersson)
12.10-12.30 Opsætning af værktøjer (Beeke Stegmann/Haraldur Bernharðsson)
12.30-13.45 Frokost, Mickes kök
13.45-15.30 Hands-on: Tagging/Annotation af tekst
15.30-16.00 Kaffepause
16.00-17.00 XSLT: Præsentation og hands-on (Beeke Stegmann)
17.00-18.00 Alternative måder at producere XML på (Alex Speed Kjeldsen)