Namnforskning i Uppsala – I går, i dag och i morgon

Minisymposium 5–6 mars 2020

Den 5–6 mars anordnar Institutionen för nordiska språk ett minisymposium för att välkomna Damaris Nübling och Mirjam Schmuck från Johannes Gutenberg-Universität Mainz som gästprofessorer i namnforskning.

Alla intresserade är varmt välkomna! 

Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, rum 16-0042 (torsdag) och 16-2044 (fredag)

Program

Torsdag 5 mars

Rum: 16-0042

13.00–13.15

Inledning

13.15–14.15

Svante Strandberg: Namnforskningen i Uppsala

14.15–14.45

Alexandra Petrulevich: En junior forskares perspektiv på namnmiljön i Uppsala

14.45–15.15

Kaffe

15.15–15.45

Simon Karlin Björk: Vad säger namnen om urnordiskan? – Urintressanta nedslag i den språkhistoriska myllan

15.45–16.15

Lasse Mårtensson: Personnamn i de medeltida svenska runinskrifterna

16.15–16.30

Kort paus

16.30–17.00

Tristan Mueller-Vollmer & Henrik Williams: Person- och ortnamn i vikingatida runtexter

Fredag 6 mars

Rum: 16-2044

09.00–09.30

Sonja Entzenberg: Från Nilsdotter till Nilsson och Sjöberg. Kvinnors tillnamn 1860–1920 i Borgholm och Böda

09.30–10.00

Johan Hedberg: Efternamnsbyten i Sverige åren 1925–2015 – Presentation av ett avhandlingsprojekt

10.00–10.30

Kaffe

10.30–11.00

Carin Leibring Svedjedal: Transpersoners egenvalda självbenämningar

11.00–12.30

Damaris Nübling & Mirjam Schmuck: Namnprojekten i Mainz och våra forskningsintressen