Program

Senast uppdaterat 2018-11-05. Programmet är preliminärt och kan komma att ändras. Konferensen kommer dock inte att börja tidigare eller sluta senare än angivet i det preliminära programmet.

Föredragshållare

  • Docent Mona Blåsjö, Stockholms universitet rapporterar från projektet ”Kampen om texten – om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats”
  • Fil.dr Maria Eklund Heinonen och docent Andreas Nord, Uppsala universitet, berättar om en kartläggning av det akademiska skrivandet inom en institution och implikationerna av detta
  • Fil.dr Marie Nelson, Stockholms universitet och fil.dr Sofie Henricson, Åbo Akademi, talar om samspel i handledningssamtal.
  • Docent Åsa Wengelin, Göteborgs universitet, kommer att ge ett funktionsvariationsperspektiv
  • Fil.dr Ingrid Lennartson-Hokkanen, Stockholms universitet, berättar om resultat av sin avhandling (2016) om en språkverkstads verksamhet
  • Fil.dr Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, belyser behovet av forskning om språkverkstäders organisation och praktik

Torsdag 15 november

09:00–10:00 Registrering
10:00–10.15 Språkvetenskapliga fakultetens dekan, Coco Norén, hälsar välkommen
10:15–10:30 Praktisk information
10:30–11:15 Docent Mona Blåsjö, Stockholms universitet rapporterar från projektet ”Kampen om texten – om lärarstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats”
11:15–11:30 Paus – bensträckare
11:30–ca 12:15 Fil.dr Maria Eklund Heinonen och docent Andreas Nord, Uppsala universitet, berättar om en kartläggning av det akademiska skrivandet inom en utbildning på en institution och implikationerna av detta
12:30–13:30 Lunch i Matikum
13:30–13:45 Kortpresentation: Fil. dr Erik Falk och doktorand Jack Fägrell presenterar ett projekt om examensarbeten på ett ingenjörsprogram, ”Exjobb på tröskeln”
13:45–14:30 Fil.dr Marie Nelson, Stockholms universitet och fil.dr Sofie Henricson, Åbo Akademi, talar om samspel i handledningssamtal
14:30- 16:15 Fika följt av workshoppar om beröm i samtal om text
16:30–16:45 Kortpresentation: Fil. dr Jenny Mattsson och fil. dr Ann-Kristin Hult, Göteborgs universitet, berättar om läs- och skrivretreat
16:45-17:00 Kortpresentation: Doktorand Camilla Grönwall Fransson och universitetsadjunkt Lisa Bjernhager talar om den kartläggning av studieverkstäder i Sverige som de nyligen sammanställt
18.30- Konferensmiddag på Norrlands nation (Obs! Ny tid!)

Fredag 16 november

09:00–09:15 Intro
09:15–10:00 Docent Åsa Wengelin, Göteborgs universitet, ger ett funktionsvariationsperspektiv på akademiskt skrivande
10:00–10:30 Mingel och fika
10:30–11:15 Fil.dr Ingrid Lennartson-Hokkanen, Stockholms universitet, berättar om resultat av sin avhandling (2016) om en språkverkstads verksamhet
11:15–12:00 Fil.dr Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, belyser behovet av forskning om språkverkstäders organisation och praktik
12:00–13:00 Lunchpaket
13:00–13:45 Nätverksfrågor – program med diskussionspunkter skickas separat
13:45–14:00 Avslutning