Svenskans beskrivning 36

Varför svenska?

Uppsala universitet står genom Institutionen för nordiska språk som värd för nästa upplaga av konferensen Svenskans beskrivning. Konferensen ska genomföras den 25–27 oktober 2017.

Plenarföreläsare vid konferensen är Kristina Danielsson, Elisabet Engdahl och Olle Josephson. Programmet omfattar vidare sektionsföredrag, posterpresentationer, och särskilt anordnade tematiska workshoppar.

Varmt välkommen till Uppsala i oktober 2017!

Läs konferensvolymen!

Varför svenska?

Temat för konferensen är denna gång satt till Varför svenska? med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och tydliggöra svenska språkets innebörd, roll och betydelse inom vetenskap, skola och samhälle.

Finansiärer

Konferensen arrangeras med stöd från följande finansiärer:

Senast uppdaterad: 2022-09-28