Om Svenskans beskrivning

Konferensserien Svenskans beskrivning genomförs var tredje termin av universitet i Sverige och Finland. Ansvaret för den övergripande planeringen av konferensserien ligger hos Forskningsnämnden för svenska språket.

Sammankomsten, som nu ska hållas för 36 gången, har utvecklats till en av de ledande konferenserna inom ämnet nordiska språk/svenska och erbjuder en mötesplats för forskare inom olika discipliner av ämnet. Huvuddelen av de aktiva forskarna vid institutionerna för nordiska språk/svenska brukar delta. Konferensen samlar även delegater från andra anknutna ämnen, t.ex. lingvistik. Antalet deltagare brukar vara ca 200. Ett urval av föredragen publiceras efter konferensen i en särskild peer review-granskad volym.

En lista över samtliga konferenser och konferensvolymer i serien Svenskans beskrivning finns på Göteborgs universitets webbsida.