Program

Plats för konferensen: Universitetshuset, Uppsala

Detaljprogram & programhäfte

Vid registreringen får alla deltagare ett tryckt programhäfte inklusive samtliga abstracts. Häftet kan också laddas ned här:

Avvikelser från det tryckta programmet

  • 25 oktober kl. 14.30, sal x, Björn Bihl: flyttat till kl. 16.00, sal viii.
  • 25 oktober kl. 16.00, sal VIII, Björn Bihl i stället för Per Arne Helland
  • 26 oktober kl. 13.15: Kristina Danielssons plenarföredrag fly.ttat från aulan till sal X.
  • 27 oktober kl. 11.00, sal XI, Mikael Kalm: utgår.

Möten

  • Torsdag lunch: Redaktionsrådet för Språk och stil (lunchmöte)
  • Fredag lunch: Forskningsnämnden för modern svenska (lunchmöte)

Berörda personer får en kallelse till respektive möte. Mötena äger rum i VIP-rummet på Café Alma (plan -1 på Universitetshuset).

Grovprogram

Onsdag 25/10-2017

12.00–13.00 Registrering
13.00–13.15 Konferensen öppnas av Språkvetenskapliga fakultetens dekan, prof. Coco Norén. Lokal: Sal X.
13.15–14.15 Plenarföreläsning. Olle Josephson: Det offentliga samtalet om svenska och forskningens uppgifter. Lokal: Sal X.
14.30–15.25 Sektionsföredrag (5 parallella sektioner)
15.25–16.00 Kaffe
16.00–17.25 Sektionsföredrag (5 parallella sektioner)
17.30–19:00 Mottagning med lättare tilltugg i Kanslersrummen

Torsdag 26/10-2017

09.00–09.55 Sektionsföredrag (4 parallella sektioner) och workshop (Konstruktionsgrammatik på svenska)
09.55–10.30 Kaffe
10.30–11.55 Sektionsföredrag (4 parallella sektioner) och workshop (Konstruktionsgrammatik på svenska)
11.55–13.00 Lunch
11.55–13.00 Lunchmöte, redaktionsrådet för Språk och stil
13.15–14.15 Plenarföreläsning. Kristina Danielsson: Varför svenska i skola och utbildning? Lokal: Aula
14.15–15.20 Postervisning inklusive kaffe och workshop (Konstruktionsgrammatik på svenska)
15.25–16.50 Sektionsföredrag (4 parallella sektioner) och workshop (Konstruktionsgrammatik på svenska)
18.30–01:00 Konferensmiddag på Norrlands nation (Västra Ågatan 14; karta)

Fredag 27/10-2017

09.00–09.55 Sektionsföredrag (4 parallella sektioner) och workshop (Termer och terminologisering i svenskt fackspråk)
09.55–10.30 Kaffe
10.30–11.55 Sektionsföredrag (4 parallella sektioner) och workshop (Termer och terminologisering i svenskt fackspråk)
11.55–13.15 Lunch
11.55–13.15 Lunchmöte, Forskningsnämnden för modern svenska
13.15–14.15 Plenarföreläsning. Elisabet Engdahl: Svenskan och den universella grammatiken. Lokal: Sal X.
14.15–14.30 Avslutning och inbjudan till Svenskans beskrivning 37. Lokal: Sal X.
Senast uppdaterad: 2022-09-28