Tidsplan för Svenskans beskrivning 36

 • Februari 2017: Formulär för anmälan till konferensen och anmälan av abstracts publiceras
 • 15 mars 2017 (förlängd deadline): Sista dag för anmälan av tematiska workshoppar
 • 3 april 2017: Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och postrar.
 • 7 maj 2017: Sista dag för anmälan av bidrag inom workshopen Konstruktionsgrammatik på svenska
 • 30 maj 2017: Sista dag för anmälan av bidrag inom workshopen Termplanering och termbruk i svenskan
 • 22 juni 2017 (senast): Besked om antagna/refuserade sektionsföredrag och postrar lämnas
 • 31 augusti 2017: Sista dag för anmälan till reducerad avgift (SEK 1 200 exkl. moms)
 • 30 september 2017: Sista dag för anmälan till ordinarie avgift (SEK 1 700 exkl. moms)
 • 16 februari 2018: Sista dag för inlämning av manuskript till konferensvolymen
 • Före sommaren 2018: Besked om antagna/refuserade bidrag jämte granskarnas ändringsförslag lämnas till författarna
 • Början av september 2018: frist för inlämning av redigerade manuskript redaktionen
 • Före årsskiftet 2018/2019: konferensvolymen trycks och publiceras i DiVA.
Senast uppdaterad: 2022-09-28