Konstruktionsgrammatik på svenska

Kontaktperson: Steffen Höder (s.hoeder (a) isfas.uni-kiel.de)
Inbjuden talare: Jan-Ola Östman, f.d. Helsingfors
Se också GU:s webbsida

Läs abstracts

Konstruktionsgrammatik, kognitiv lingvistik och andra konstruktionsorienterade språkmodeller är under stark utveckling inom internationell grammatikforskning och har börjat tillämpas i ökad utsträckning även för svenskans del – i Sverige, Svenskfinland och på andra håll. Vi vill därför bjuda in till en workshop om svenska konstruktioner, både för att samla forskare med denna inriktning, som inte tidigare har ägnats ett samlat forum i svensk kontext, och för att ge andra intresserade ett tillfälle att bekanta sig med konstruktionsgrammatik.

Förutom att konstruktionsgrammatik växer fram som ett alltmer livaktigt perspektiv på svensk grammatik är också svenska ett intressant språk för internationell konstruktionsforskning. Dels erbjuder svenskan i egenskap av pluricentriskt språk goda möjligheter att studera hur språkliga konventioner – konstruktioner – etableras och utvecklas under jämförbara förutsättningar, dels ligger svensk konstruktionsforskning väl framme internationellt. Svenska är bland de första språken för vilket man börjat utveckla ett s.k. konstruktikon och tidigt ute med både didaktiska och språkteknologiska tillämpningar; man har inte heller stannat vid analyser av nationella standardspråk utan intresserar sig även för bl.a. språkförändring, språkkontakt och dialekter.

Vi välkomnar nu intresserade deltagare att anmäla bidrag med ett konstruktionsperspektiv på svenska till s.hoeder (a) isfas.uni-kiel.de senast 7 maj 2017. Bifoga ett sammandrag om högst 500 ord inklusive exempel men exklusive referenser.

Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt och Joel Olofsson

Läs abstracts