Svenska språket 150 år

Symposium och högtidlig invigning för att fira att professuren i svenska språket fyller 150 år.

Symposium och högtidlig invigning

Professuren i svenska språket fyller 150 år!

Därför högtidlighåller insitituitonen för nordiska språk det den 28 november, genom att anordna ett symposium och särskilt uppmärksamma Gun Widmark, den första kvinnliga professorn i svenska språket i Sverige.

Efter symposiet hålls en mottagning för att vid institutionen inviga Widmark-rummet (Stora seminarierummet). 

Alla är varmt välkomna.

Program

28 november 2022

Universitetshuset, Sal X: minisymposium.

kl. 13.15. Svenska språket 150 år. 

 • Marco Bianchi: Välkomsthälsning
 • Carl Frängsmyr: Akademisk frondör och disciplinbyggare
 • Björn Melander: En stadig stol i en dynamisk disciplin
 • David Håkansson: Svenska språket och litteraturen: Om skönlitteratur som forskningsobjekt i svensk nordistik

ca 14.55. Paus

15.15. Gun Widmark

 • Carin Östman: Från Stenkvista kyrkskola till Uppsala universitet
 • Ulla Börestam: Gun Widmark – nordist i ordets alla bemärkelser
 • Marco Bianchi: Widmarkrummet

ca 16.30.

 • Förflyttning till institutionen

ca 17.00.

 • Mottagning på Engelska parken, hus 16, plan 2, med invigning av Widmarkrummet.

Medverkande i Sal X
 • Marco Bianchi
 • Ulla Börestam
 • Carl Frängsmyr
 • David Håkansson
 • Björn Melander
 • Carin Östman
Senast uppdaterad: 2022-11-21