Tåtar och trådar

Ett symposium om fornnordisk kortprosa till minne av Jan Axelson

Måndagen den 23 mars 2020 planerade Isländska sällskapet och Institutionen för nordiska språk ett endagssymposium om fornisländsk kortprosa, så kallade þættir eller tåtar på svenska. Arrangemanget fick skjutas upp på grund av pandemin och vi hoppas kunna genomföra det under höstterminen 2021.

Symposiet arrangeras med stöd från Gun Widmarks fond vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Alla intresserade är varmt välkomna

Program

Inledning

08.45 Registrering
09.00 Inledning
Agneta Ney (Isländska sällskapet)

Minnesord över Jan Axelson
Henrik Williams (Uppsala universitet)
09.15 Forskning om fornisländska vid Institutionen för nordiska språk
Marco Bianchi (Uppsala universitet)

Del 1: Utgåvor

Ordförande: Henrik Williams

09.30 De två redaktionerna av Karls þáttr vesæla: En kvantitativ jämförelse
Lasse Mårtensson (Uppsala universitet)
10.00 Kaffe
10.30 Slysa-Hróa saga: En resa från Orienten till England med ett uppehåll i Uppland
Veturliði Óskarsson (Uppsala universitet)

Del 2: Religionshistoria

Ordförande: Agneta Ney

11.00 Óláfs þáttr Geirstaðaálfs. En spegling av medeltida helgondyrkan eller spår av förkristen herokult?
Olle Sundqvist (Stockholms universitet)
11.30 Varulvar, trolldom och den elaka styvmodern i Bjarka þáttr
Tommy Kuusela (Institutet för språk och folkminnen)
12.10 Lunch på egen bekostnad

Del 3: Litteraturen

Ordförande: Simon Karlin Björk

13.45 Ny tid og endetid i Eiríks saga víðfǫrla
Elise Kleivane (Universitetet i Oslo)
14.15 Kundskab og kapital – eller historiefortælling i totterne
Annette Lassen ( Københavns universitet)
14.45 Faderen, sonen och svärdet. Släktskap och strukturell koordinering mellan Þorsteins þáttr Uxafóts och Sǫrla þáttr
Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo)
15.15 Kaffe

Avslutning

15.45 Samtal
Ordförande: Agneta Ney (Isländska sällskapet)
16.30 Eftersits och lättare middag till självkostnadspris

Jan Axelson 1960–2019

Jan Axelson. Foto: Gunnel Ollas

Symposiet genomförs till minne av Jan Axelson som var drivande i det inledande arbetet med tåtsymposiet men som avled hastigt efter en kort tids sjukdom i november.

Jan Axelson kom till Uppsala år 1979 för att utbilda sig till lärare i svenska och religionskunskap. 1987 påbörjade han sin forskarutbildning i nordiska språk på ett runologiskt ämne. Kort därefter började han också arbeta som studievägledare vid institutionen, ett uppdrag som han med några korta avbrott skulle inneha fram till sin död hösten 2019.

Jan hade ett genuint intresse för och djup kunskap om de flesta aspekterna av nordistiken, i såväl modernt som historiskt perspektiv. Hans intresse för det fornvästnordiska visade sig inte minst i hans stora engagemang för Isländska sällskapet vars skattmästare han blev våren 2013.

Jan skulle ha fyllt 60 år den 27 april 2020.

Läs Henrik Williams minnesord

Senast uppdaterad: 2021-05-04