Språktermin införs vid kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter

2022-04-06

I samverkan mellan Farmaceutiska fakulteten och Institutionen för nordiska språk har en kompletteringsutbildning tagits fram för utländska farmaceuter.

Institutionen för nordiska språk ger från och med ht 22 kursen "Svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen" som inleder utbildningen.

Samarbetet garanterar en högkvalitativ undervisning i det svenska språket, samtidigt som både kursdeltagarna och lärarna i de farmaceutiska vetenskaperna tillåts ta del av kompletterande akademiska perspektiv.

Läs artikeln om samarbetet här