Erik Wellanders pris 2022 till Natalia Ganuza

2022-05-16

Natalia Ganuza får Erik Wellanders pris för sina arbeten med flerspråkiga och sociolingvistiska perspektiv på svensk skola och utbildning.

Natalia Ganuza är professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet. Hon har i en rad forskningsprojekt givit viktiga bidrag till förståelsen av Sverige som ett mångspråkigt och multikulturellt samhälle genom att studera bland annat modersmålsundervisning, språkliga praktiker hos ungdomar i flerspråkiga storstadsområden och samtida svensk skönlitteratur som grund för att synliggöra och diskutera dominerande ideologier om språk och deras talare genom de skildringar som ges av flerspråkiga och av migrationsrelaterade erfarenheter.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Erik Wellanders pris 2021 delades ut 11 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Natalia Ganuza. Foto: Henrik Zetterberg
Natalia Ganuza. Foto: Henrik Zetterberg.

Läs mer:
Erik Wellanders pris: isof.se/erikwellanderspris

Språkrådsdagen 2022: isof.se/sprakradsdagen