Disputation 8 juni

2016-06-01

Nästa disputation på institutionen äger rum den 8 juni.

Då försvarar vår doktorand Karin Hagren Idevall sin doktorsavhandling med titeln Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion. Fakultetsopponent är Lann Hornscheidt, professor vid Humboldt-Universität zu Berlin.

Här kan du ladda ner avhandlingen.