Ordförståelse – en demokratisk fråga?

2017-09-06

Vet du vad torgföra, försitta och såta vänner betyder? Din ålder spelar in om du svarar ja eller nej på den frågan. 

Vår forskare David Håkansson har precis utkommit med boken Ord på prov: En studie av ordförståelse i högskoleprovet tillsammans med Anna W Gustafsson från Lunds universitet. De har undersökt om resultaten i högskoleprovets orddel har förändrats över tid, närmare bestämt mellan år 2000 till 2011.

Studien visar bland annat att klyftan mellan äldre och yngre har ökat. Forskarna kopplar denna klyfta till att läsvanorna har förändrats i och med den digitala revolutionen. De yngre läser till exempel inte dagstidningar i samma utsträckning. Det är främst våra ord med nordiskt och germanskt ursprung som den yngre generationen har svårt för, medan ord med engelskt och latinskt ursprung inte har tappat i förståelsegrad.

-Ytterst handlar detta om en demokratisk fråga, säger David. -Den yngre generationen riskerar att få sämre förutsättningar i samhället. Skolvärlden och samhället i stort behöver jobba aktivt med att minska den här klyftan. Vi lär oss nya ord livet ut, och det bästa sättet att öka sitt ordförråd är att läsa.

-Vi måste helt enkelt få de yngre att läsa mer, säger David Håkansson.

Testa dig själv på ordförståelse

Läs mer och ladda ner boken