Ny professor vid institutionen

2017-10-11

Institutionen för nordiska språk har fått en ny professor.

Ulla Stroh-WollinUlla Stroh-Wollin är nybliven professor i nordiska språk. Hennes forskning rör främst syntax och de nordiska språkens historia. Hon har också forskat en hel del på svordomar och svärande från olika infallsvinklar: grammatiskt, lexikologiskt, historiskt och sociolingvistiskt. Ulla är också samordnare för Masterprogram i svenska.

Läs mer om Ulla