Lena Ekberg får Erik Wellanders pris

2018-04-26

Vi gratulerar vår gästprofessor Lena Ekberg som på Språkvårdsdagen tilldelades Erik Wellanders pris. 

Motiveringen lyder: ”Betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang”.

Lena Ekberg är professor i nordiska språk och har bland annat forskat om grammatik i modern svenska, betydelseförskjutningar och om ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Läs mer om prisutdelningen på Språkvårdsdagen