Thorsten Andersson 1929–2018

2018-05-02

Professor emeritus Thorsten Andersson avled den 22 april efter en tids sjukdom. Han blev 89 år. 

Thorsten disputerade i Uppsala 1965 på avhandlingen ”Svenska häradsnamn”. Han var professor i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, 1971–1994, och promoverades i maj 2015 till jubeldoktor. Under sin långa och framgångsrika tid som professor och föreståndare för namnseminariet hann han fostra en hel generation svenska namnforskare. Ännu sent i livet var han en nyfiken, aktiv och verksam forskare. Både tidskriften Namn och bygd 2017 och Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017 innehåller bidrag av Thorsten Andersson. Hans betydelse för den svenska och nordiska namnforskningen kan knappast överskattas.