Lennart Elmevik har blivit jubeldoktor

2018-06-07

Nordiska språk gratulerar Lennart Elmevik som har blivit jubeldoktor.

Lennart Elmevik har framför allt bidragit till språkforskningen inom etymologi, språkhistoria och  ortnamnsforskning och har handlett hela 31 doktorander till examen. Lennart har en lång och gedigen karriär bakom sig både vid Uppsala och Stockholms universitet, men framför allt vid Institutionen för nordiska språk och Språkvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Här disputerade han i nordiska språk 1967. Mellan 1981 och 2001 innehade han professuren i nordiska språk och var prefekt både i Stockholm och Uppsala i sammanlagt 15 år. Lennart var dekanus för Språkvetenskapliga fakulteten mellan 1986 och 1999.

Han har varit verksam i en rad styrelser, nämnder, sällskap och akademier och har vid flera tillfällen fått pris för sin forskning, bland annat av Svenska akademien som 2010 tilldelade honom Akademiens stora språkforskarpris.

Läs mer om doktorspromotionen 1 juni 2018

(Källa: Promotionsprogrammet 1 juni 2018)