Svenska Akademiens stipendium till institutionens forskare

2019-05-09

Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo får Svenska Akademiens stipendium för postdoktorala språkforskare.

Promotion
Alessandro och Sonia vid promotionsmottagningen
i januari 2019  Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Sonia disputerade hos oss våren 2017 och Alessandro året efter. Båda skrev sina avhandlingar inom ämnet runologi och får nu Svenska Akademiens stipendium som belöning. Sonia är numera verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet och Alessandro vid Universitet i Oslo.

Mer information om stipendiet och pristagarna finns på Svenska akademiens webbsida.