Rökstenen och klimatet

2020-01-10

Stort intresse för vikingar och klimatet. Ny tolkning av Rökstenen - en av de mest kända runstenarna!

Rökstenen i Östergötland, som härstammar från 800-talet och nästan är fyra meter hög, har nu fått en ny tolkning inriktad på klimatet.

Det är resultatet av tvärvetenskaplig forskning gjord av representanter från universiteten i Göteborg, Stockholm och Uppsala, där professor Henrik Williams deltagit från vår institution. Den nya tolkningen har medfört ett stort intresse, både bland press och akademiker i Sverige och likaså utomlands som exempelvis The Guardian och BBC. 

Den nya tolkningen frångår tidigare tolkningar om krigiska bragder och lyfter istället fram konflikten mellan ljus och mörker, värme och kyla, liv och död.