Staffan Fridell får Blomska stipendiet

2020-04-08

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Fridell Blomska stipendiet för 2020.

Staffan Fridell är språkhistoriker, född 1952. Han blev fil.dr 1992 vid Uppsala universitet och är numera professor emeritus i nordiska språk vid samma lärosäte. Fridells forskningsområden är svensk och nordisk språkhistoria, bland annat namnforskning, runologi, etymologi och dialektologi.