Digital undervisning förlängs tills vidare

2020-11-20

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för Uppsala genomför Institutionen för nordiska språk all undervisning digitalt via zoom där så är möjligt från och med  torsdag den 22 oktober tills vidare. Din kurslärare ger dig information på Studentportalen.

Enligt rektors beslut från 20 november ska endast sådan examination som är svår att genomföras på distans äga rum i tentamenslokal. De allra flesta av våra skrivningar som var planerade i sal kommer att genomföras på distans i stället. Institutionens tentamensschema uppdateras fortlöpande med information om examinationsform.

De skrivningar som fortsatt äger rum i sal genomförs med de säkerhetsåtgärder som universitetets tentamensorganisation har vidtagit.

Med vänlig hälsning från studierektorerna

Institutionens tentamensschema