Forskningsprojekt tilldelas medel från VR och RJ

2020-12-01

Två forskningsprojekt på institutionen har tilldelats medel från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Vetenskapsrådet har tilldelat Carin Östman och David Håkanssons projekt "Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830-1930" ett treårigt projektbidrag. Dessutom tilldelade Lasse Mårtensson och Veturliði Óskarsson ett tidskriftsbidrag för Isländska sällskapets årsbok Scripta Islandica.

Alexandra Petrulevich har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Att försvenska den Andre: ortnamnspolitiken i storskaliga geometriska kartor från stormaktstidens Sverige.

Stort grattis önskar institutionen!