Bli en av vårterminens studenter hos oss på Institutionen för nordiska språk!

2021-01-20

Flera kurser är fortfarande öppna för sen anmälan.

Du kan till exempel läsa kurser i samtalsanalys på grund- och avancerad nivå eller svenska som andraspråk. A-kursen i svenska som andraspråk ges bland annat på kvartsfart, kvällstid och riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och språkinlärning. Kursen ger dig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk och ger även en stadig grund att stå på för vidare studier inom fältet. Lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk är dessutom efterfrågade på arbetsmarknaden! Bra, eller hur?

Klicka här för att läsa mer om våra kurser. Ansök idag för att säkra din plats!