Språkförändring i dagens samhälle - anmäl dig till symposium

2021-11-24

Den 31 mars till och med 1 april arrangeras ett symposium i Humanistiska teatern, i Engelska parken med titel "Variationslingvistik i Norden – språkförändringsprocesser i dagens samhälle". Symposiet arrangeras till minne av Bengt Nordberg (1936–2019), pionjär inom språklig variationsforskning och Nordens förste professor i sociolingvistik.

Flera högt kvalificerade variationsforskare i Norden kommer att framträda och ur olika aspekter belysa ämnet för symposiet.

Som föredragshållare framträder Frans Gregersen, Köpenhamn, Marika Tandefelt, Helsingfors, Helge Sandøy, Bergen, Ellen Bijvoet och Karin Senter, Uppsala, Pirkko Nuolijärvi, Helsingfors, Eva Sundgren, Eskilstuna och Unn Røyneland, Oslo.

En paneldebatt på temat ”Variationslingvistikens framtid?” avslutar programmet. Diskussionen leds av Olle Josephson, Stockholm.

Vi i organisationskommittén vill stimulera till forskning inom variationslingvistiken genom att synliggöra tidigare decenniers teoretiska och metodiska utveckling på området och peka på möjliga vägar för framtiden.

Anmälan
Symposiet är gratis men förhandsanmälan krävs.Du kan även anmäla dig till symposiemiddagen som äger rum på torsdagskvällen. Kuvertavgift tillkommer och tillresande deltagare svarar själva för att boka resor och logi.

Anmälan till symposiet och eventuellt deltagande i middagen skickas senast den 28 februari till:
konferens.nordiska@uu.se

Tid och plats
Från kl. 13, 31 mars till och med kl. 18, 1 april, Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala.

Organisationskommittén önskar alla intresserade varmt välkomna!
David Håkansson, Natalia Ganuza, Björn Melander och Mats Thelander.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Kungl.Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet har bidragit med finansiering.