Adam Horn af Åminne disputerar lördag 12 mars

2022-03-04

Adam Horn af Åminne disputerar lördag 12 mars kl. 10.15 i Humanistiska teatern.

Avhandlingens titel är "Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett diakront typologiskt perspektiv" och opponenten är Hans-Olav Enger, Oslo.

Läs avhandligen här