Malin Löfström disputerar fredag 3 juni

2022-05-17

Fredag 3/6 kl. 13.15 disputerar Malin Löfström i Ihresalen.

Avhandlingens titel är "Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm – ett mobilitetsperspektiv" och opponenten är Catrin Norrby.

I avhandlingen undersöks språklig stil och stajling bland västnyländska finlandssvenskar i Stockholm. Avhandlingens syfte är att undersöka den språkliga stilen när deltagarna samtalar med en sverigesvensk person. 

Läs avhandligen här