Nytt nummer av Språk och stil ute nu

2022-05-18

Nu har nummer 31:2 av Språk och stil givits ut. 

Tidskriften Språk och stil utkom med sin första årgång 1901. Efter tjugo år bytte tidskriften namn till Nysvenska studier och så hette den t.o.m. 1990, varefter den återtog namnet Språk och stil.

Språk och stil är ett brett forum för forskning om svenska språket och utges av Adolf Noreen-sällskapet i Uppsala.

Läs det senaste numret här.

Börja prenumerera eller läs tidigare nummer här.