Tiina Pitkäjärvi disputerar lördag 11 juni

2022-05-31

Lördag 11/6 kl. 10.15 disputerar Tiina Pitkäjärvi i Ihresalen.

Avhandlingens titel är "Mer än bara vara rosa: Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik" och opponenten är docent Henrik Rahm, Lunds universitet.

Läs avhandligen här