Kungen belönar Lennart Elmevik

2022-06-13

Nordiska språk gratulerar Lennart Elmevik som tilldelats H.M. Konungens medalj.

Lennart Elmevik, tidigare verksam vid Institutionen för nordiska språk, har en lång karriär bakom sig både vid Uppsala och Stockholms universitet. Här disputerade han i nordiska språk 1967. Mellan 1981 och 2001 innehade han professuren i nordiska språk och var prefekt både i Stockholm och Uppsala i sammanlagt 15 år. Lennart var dekanus för Språkvetenskapliga fakulteten mellan 1986 och 1999.

Han har varit verksam i en rad styrelser, nämnder, sällskap och akademier och har vid flera tillfällen fått pris för sin forskning, bland annat av Svenska akademien som 2010 tilldelade honom Akademiens stora språkforskarpris. Hans bidrag till språkforskningen har främst varit inom etymologi, språkhistoria och  ortnamnsforskning.

Kung Carl XVI Gustaf har beslutat att Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, och Lennart Elmevik, professor emeritus i nordiska språk, ska tilldelas H.M. Konungens medalj. H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, instiftades 1813 och förlänas för särskilda förtjänster.

Läs nyhetsartikeln här