David Håkansson invald i Svenska Akademien

2023-05-11

David Håkansson har blivit invald i Svenska Akademien som efterträdare till Sture Allén på stol 3.

David är professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk. Han har tidigare varit prefekt för institutionen och är för närvarande dekan för Språkvetenskapliga fakulteten.

Det är över 70 år sedan institutionen senast hade en ledamot i Akademien. Bengt Hesselman innehade stol fem mellan 1935 och 1952, Otto von Friesen satt på stol 9 mellan 1929 och 1942 och Adolf Noreen på stol 12 mellan 1919 och 1925.

Läs mer i Svenska Akademiens pressmeddelande

Här kan du också läsa en intervju gjord med David Håkansson.

David Håkansson. Foto: Mikael Wallerstedt