Maria Johansson disputerar den 9 februari

2024-01-23

Den 9 februari, kl. 10.15, i Ihresalen, disputerar Maria Johansson. 

Avhandlingens titel är "I samtal med Kronofogden: Hur myndighetsservice görs i språkliga möten mellan inringare och kundservicehandläggare" och opponenten är Hedda Söderlundh.

Läs avhandligen här